حمایت مهندس محسن بیگلری از دکتر نمکی به عنوان وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی

22
0
اشتراک گذاری :

🔹حمایت مهندس محسن بیگلری به همراه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دکتر سعید نمکی به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت درمان و آموزش پزشکی

اشتراک گذاری :