مخالفت مهندس بیگلری با اختصاص ۳۲ هزار میلیارد ریال از عوارض فراورده های نفتی سهم شهرداریها جهت مصارف هدفمندی یارانه ها

16
0
اشتراک گذاری :

مخالفت مهندس بیگلری و جمعی از نمایندگان مجلس با اختصاص ٣٢ هزار میلیارد ریال از عوارض فراورده هاى نفتى سهم شهرداریها جهت مصارف هدفمندى یارانه ها با توجه به مشکلات بسیار زیاد شهرداریها

✔ @biglarimohsen

اشتراک گذاری :